شماره دو - آبان ۱۴۰۲ - Issue 2, Fall 2023


همکاری‌ها

با هم شنیدن

اردوی رادیویی یایایانِی‌نِی‌نِی Ja Ja Ja Nee Nee Nee

گروه خاموش از ماه پیش در حال گذراندن اردویی رادیویی است. این اردو، در طول پنج هفته، موقعیتی تحقیقاتی است که نتیجه‌ی آن یک نوبت پخش رادیویی و در عین حال شروعی برای ثبت و ضبط دانشی جدید و همکاری‌های عمیق‌تر خواهد بود. در راستای جلسه‌های با هم شنیدن در رک‌آن و آغاز این اردوی رادیویی، سه جلسه از با هم شنیدن را تجربه کردیم که هربار با محوریت موضوعی متفاوت برگزار شد.


Collaborations

Collective Listening sessions

Ja Ja Ja Nee Nee Nee Radio Residency

From mid-October, we have been part of Ja Ja Ja Nee Nee Nee's radio residency. Throughout these weeks, we have been reflecting on and researching previous ongoing project on mangroves' plantation on Qeshm island. The process is opening new perspectives in our work and sparking new collaborations. The residency will conclude with a live broadcast by Khamoosh

----------

جلسۀ اول ۳ شهریور ۱۴۰۲ مجازی و با همکاری گروه ایست‌فلاک شکل گرفت که به نوعی تبادلی شنیداری از صداهای هر دو گروه بود. یکی از این صداها آوای آهن‌فروش‌ها بود که از اروپای شرقی تا ایران تا ویتنام تجربه‌ی شنیداری مشابه و آشنایی بود. خلاصه‌ای شنیداری ازین جلسه (یک دقیقه و ۵۲ ثانیه) را در صفحه‌ی خاموش در رک‌آن می‌شنویم. این روند در ماه‌های آینده با بازخوردهای گروهی از جلسه‌های با هم شنیدن، با تمرکز برمستندنگاری روش‌شناسی‌های بیرون‌آمده از این جلسات ادامه خواهد داشت.

مریم رمضان‌خانی، با الهام ازین تجربه‌ی شنیداری، هم‌زمان، در خانه‌اش در تهران خوشنویسی کرد.


One. In line with the listening sessions supported by “rec-on.org” and the beginning of the radio residency at "Ja Ja Ja Nee Nee Nee," we had the experience of three listening sessions. The first session took place virtually on Shahriver 3rd (August 25th, 2023), in collaboration with the Eastfloc group. We can hear a brief audio summary of this session (1' 52'') on the rec-on page, which continues to be updated in the next few months with reflections from collective listening sessions, particularly focusing on documenting methodologies emerged from these sessions

Maryam Ramezankhani did live calligraphy while listening to the sounds we listened to in her home in Tehran


----------

جلسۀ دوم، در ادامه‌ی سفر کاتیوا به گوران در جزیره‌ی قشم و ساختن گزارشی شنیداری از تجربه‌ی «خالی» از درختکاری حرا، ۷ مهرماه، هم مجازی و هم در فضای رَبت در تهران حضوری برگزار شد. در این جلسه، به صداهای درخت‌کاری حرا در روستای گوران قشم گوش سپردیم که توسط کاتی‌وا، دستگاه ضبط صدایی که در سراسر ایران کوچ می‌کند، ضبط شده بود. 

Two. The second session, held both virtually and in-person in Rabt space in Tehran, took place on Mehr 7th (September 29th). In this session, we listened to the sounds of the tree plantations called Harra in the village of Gooran, Qeshm, recorded in Winter 2023

We listened to sounds that Khali recorded during the mangroves’ plantations in the village of Gooran on Qeshm island. This was in the winter of 2023 when Khali took part in Kativa’s journey. Kativa is a field recorder that travels person by person throughout and possibly beyond Iran to collectively record sounds, especially those inaccessible to get documented and recorded


در این جلسه هم مریم رمضان‌خانی، با الهام ازین تجربه‌ی شنیداری، در فضای کاری‌ رَبت در تهران خوشنویسی کرد. او این تجربه را روی طوماری دراز و با تکنیک استاپ‌موشن ثبت کرد.


During this session, Maryam Ramezankhani continued her practice of live calligraphy while listening. This time, she documented this process through stop-motion, and focused on the rhythms of the sounds


سفر کاتیوا به گوران آغاز و محوری شد برای اردوی رادیویی یایایا نی‌نی‌نی‌. دیگر اعضای خاموش، پانته‌آ و خورشید و گلنوش، در حال گسترش دانش خود درباره‌ی مفاهیمی مثل آواها و زبان و ارتباط آن‌ با سبک‌وسیاق زیستی جامعه‌ی گوران هستند و در این راستا در طی جلسه‌هایی با یکدیگر و با برگزارکنندگان اردو صحبت کردند و اکنون با تمرکز بر زبان گورانی و فرهنگ زیستی روستایی و تسهیل‌گری اجتماعی، روایت شنیداری و پژوهشی خود را پیش می‌برند. این‌ها نمونه‌ای از پرسش‌هایی است که در روند این اردوی رادیویی، از طریق گفت‌وگو و با‌هم شنیدن و ساختن صدا، به آن‌ها می‌پردازیم:

- آواها و نغمه‌های گوران را چگونه می‌توان راهی قرار داد برای درک کردن عمیق‌تر از دانش محلی و موقعیت جغرافیایی گوران؟ 

- چگونه زبان با زیست یک جامعه در ارتباط است؟ 

- چگونه می‌توان در دادوستد فرهنگی با یک جامعه، در ازای آنچه از آن دریافت کرده‌ایم، تقدیر خود را با بازگرداندن چیزی به آن جامعه نشان دهیم؟


This session marked the beginning of a radio residency with Ja Ja Ja Nee Nee Nee. Continuing Kativa's trip to Gooran, located in the south of Iran, and Khali's audio report on planting Mangrove trees, other members of Khamoosh, namely pantea, Khorshid, and Golnoosh, are expanding their knowledge on concepts such as the sound and language in relation to the way of living in Gooran's social community and structure

How can we relate to different layers of local knowledge through listening to the sounds of Gooran?

How is language related to the life of a community? 

These are some examples of questions that we are addressing throughout the residency by listening together, engaging in conversations, and creating new sounds
در کنکاش برای پاسخ به پرسش دوم و سوم پیشنهادی شکل گرفت مبنی بر ثبت زبان قشمی با لهجۀ گورانی. برای این هدف ساشا واژه‌نگاری جدید طراحی کرد و اکنون کار تدوین گوران‌نامه (فرهنگ واژگان گپ گورانی) آغاز شده.


In response to such questions and exploring ways to contribute to the local community through our work, Sasha designed and developed a glossary of words to document the Qeshmi language (Goorani dialect). We have just begun to add entries to the glossary

----------


جلسه‌ی سوم، روز ۹ آبان ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ شب به وقت ایران هم مجازی و هم حضوری در فضای رَبت برگزار شد. 

هدف از این جلسه‌ی با هم شنیدن آشنایی با گروه‌هایی مشابه با گروه مشارکتی خاموش و تمرکز گفت‌وگو بر کار گروهی و جمعی‌ بود.

تعدادی از گروه‌هایی را که در این باهم شنیدن حضور داشتند معرفی می‌کنیم. 


ایدنسیتات: پروژه‌ای هنری در جستجوی راه‌های تأثیرگذاری در حوزهٔ عمومی، از طریق پیشنهادهای خلاقانه برای مکان و قلمرو در ابعاد مکانی و زمانی و اجتماعی. 

ری-‌پیت: گروهی به کارگردانی جوانان که با روش‌های مشارکتی از تورب‌زارها (نوعی از تالاب) الگو‌واره‌ای حفاظتی و زیستی می‌سازند. پیت به معنای تورب است. 

گروه همبستگی شنیداری ایست‌فلاک: (اسم آن اشاره به رمهٔ پرندگان دارد) جامعه‌ای نوساخته، برآمده از خواستی جمعی‌ که گزیده‌ای از افراد را، از کشورها‌ی اروپای شرقی و کشورهای پساشوروی و خانه‌کو‌چ‌های اروپای شرقی که کارشان در حوزهٔ صداست، به یکدیگر وصل می‌کند.


در این جلسه هم مریم رمضان‌خانی، تجربه‌ی شنیداری‌اش را با خوشنویسی و ضبط تصویری آن  ثبت کرد.


Three. The third session took place on the 9th of Aban (31st of October) from 8:30 PM to 10:30 PM Iran time, both virtually and in-person, in the Rabt space, Tehran

The objective of this session was to 1) connect with other communities through listening, and 2) talk about challenges of collective work, working groups or communities who think about their collectiveness more or less through same concerns despite their different aims

The collectives that participated were

Idensitat: an arts project investigating ways of impacting upon the public sphere through creative proposals related to place and territory in their spatial, temporal and social dimensions

RE-PEAT: A youth-led group co-creating a peatland paradigm shift

The Eastfloc Sound Alliance is a community initiative created around the desire to connect an eclectic group of people working with sound in Eastern Europe, post-Soviet space, and Eastern European diaspora

Ja Ja Ja Nee Nee Nee is a radio space for curatorial and artistic practices based in the Netherlands


In this session too Maryam Ramezankhani recorded her auditory experience through calligraphy and videography


----------

کارگاه کریتوکامنز 

شما را به کارگاه  «بازخوانی پروانه‌های کریتیو کامنز» دعوت می‌کنیم. کارگاه به دو زبان فارسی و کردی میانی خواهد بود و شرکت در آن رایگان و برای عموم آزاد است. برای اطلاعات بیشتر متن آمده در دعوت‌نامه را مطالعه فرمایید. در صورت علاقه به شرکت در کارگاه لطفاً به خاموش با عنوان «شرکت در کارگاه کریتیو کامنز» ایمیل بزنید.

به علاوه، اگر به همکاری در بازخوانی ترجمه‌ها به فارسی و کردی میانی و نوشتن نظر برای بهبود ترجمه‌ها علاقه داشتید، برای ما به نشانی بالا بنویسید و به این همت گروهی بپیوندید. مراتب همکاری شما در وبسایت کریتیوکامنز منتشر خواهد شد.

خاموش گزارشی ازین روند را آغاز کرده است و مصاحبه‌ با افرادی همچون  Yuanxiao Xu از کریتیوکامنز (متخصص حوزه‌ی حق تکثیر و نماینده‌ی کریتوکامنز)، بهروز چمن‌آرا (فعال حوزه‌ی زبان)، عادل محمدپور (زبان شناس)، زانیار نقش‌بندی (زبان‌شناس)، جواد میرعبداللهی (وکیل) را در دست داریم.


Creative Commons Workshop

We invite you to the "collective reading of Creative Commons licenses translations in Farsi and Kurdish" workshop. The workshop will be conducted in two languages, Farsi/Persian and Sorani Kurdish, and participation is free and open to the public. Please read the invitation for more information (only available in Farsi and Kurdish). If you are interested in participating in the workshop, please email khaamoosh@proton.me with the subject line Participation in Creative Commons Workshop

December 8th, 2023 - 6 pm (IR time)

Furthermore, if you are interested in contributing to peer-reviewing the translations and providing feedback to improve the translations, please write to us at the above address and join this collective effort. Your contribution will be credited and published alongside the translations on the Creative Commons website

Khamoosh has initiated a report on this process and we have interviews with individuals such as Yuanxiao Xu from Creative Commons (an expert in the field of copyright and representative of Creative Commons), Behrouz Chamanara (language activist), Adel Mohammadpour (linguist), Zaniar Naghshbandi (linguist), and Javad Mirabdollahi (lawyer)


برای دانلود و دیدن دعوت‌نامه‌ی کامل اینجا را کلیک کنید.

To download and view the invitation (in Farsi and Kurdish) click here
Posted

شماره یک - مرداد ۱۴۰۲ - Issue 1, Summer 2023


به اولین خبرنامه‌ی دوزبانه‌ی خاموش خوش آمدید! این خبرنامه را برای ارتباط بهتر بین اعضا و ایجاد مشارکت بین گروه‌های مختلف و همینطور اطلاع‌رسانی به مخاطبان مشتاق و علاقه‌مندان و حمایتگران خاموش می‌نویسیم. این خبرنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی است.

Welcome to the inaugural issue of the Khamoosh bilingual newsletter! A way to get informed about our activities, participate and support 

----------

مشارکت
Participation


مشارکت در مرمت قلعه‌دختر آهار

قلعه‌دختر بنایی متعلق به دوره‌ی ساسانی است بر سر کوهی به ارتفاع ۳۲۲۷ متر به همین نام. این بنا بلندترین بناى تاریخى ایران است كه بخشى از طاق آن هنوز پابرجاست.
جمعی از مرمتگران با مشارکت اهالی روستای آهار و کوهنوردان علاقمند در اقدامی داوطلبانه تصمیم به حفاظت و مرمت این بنا گرفتند. در تابستان ۱۴۰۱، مستندنگاری و اقدامات اولیه‌ی رفع خطر بنا با هزینه‌ی ٢٧٠ میلیون تومان انجام شد. در سال ١٤٠٢، مرمت تکمیلی بنا از ابتداى خردادماه شروع شده است. در مشارکت با این فعالیت، از طرف خاموش، علاوه بر ویرایش گزارش‌های کار (خورشید) و طراحی دعوتنامه‌ی مشارکت (کیمیا)، ۲۰۰ یورو کمک مالی کردیم (پانته‌آ از طرف هنرمندان آلمانی u-matic و telematique؛ از درآمد پروژه‌ی اجرای Fragile Fragments). همچنان کار بسیار است و منابع مالی محدود. هر شراکتی در این اقدام داوطلبانه دست کمکی است برای حفاظت از این میراث تاریخی ارزشمند. 

Participation in the Restoration of Ahar's Ghaledokhtar

Ahar's Ghaledokhtar is a historical monument dating back to the Sasanian period, located atop a mountain bearing the same name, at an altitude of 3,227 meters. This monument is the highest-altitude historical structure in Iran, with some parts of its dome still intact

A group of restorers, in collaboration with the locals of Ahar village and mountain-climbers, have voluntarily decided to undertake the preservation and restoration of this monument. Initial assessment, documentation and conservation planning were carried out in summer 2022, costing the equivalence of 5400 euros. The restoration of the building began in June 2023. Khamoosh has participated in this endeavor so far by offering editorial support for the written documentation of the project (Khorshid), Graphic design (Kimiya Moradi) and donating 200 euros (from Fragile Fragments audiovisual performance through pantea, a direct contribution of the fees of the German visual artists u-matic and telematique). This is an extensive body of work with limited financial resources available. Any participation in this endeavor would be a significant contribution to the conservation of this invaluable historical heritage

To support, buy Khamoosh a coffee/book here, and put the reference word Ghalehdokhtar
----------

همکاری و با هم شنیدن

Collaboration and Collective Listening


برپایی اردوگاه شنیداری رک‌آن

اردوگاه شنیداری رک‌آن (rec-on) فضایی‌ برای پژوهش هنری و کار مشارکتی خاموش و گروه‌های مشابه است. اولین رویداد غیررسمی با حضور بعضی از اعضای رک‌آن و خاموش در آغاز تابستان برپا شد. یک نمونه آهنگسازی با آواهای خاموش نقطه‌ی شروع این اردوی شنیداری‌ شد و اما در نهایت بر آن شدیم که ازین فضا برای برقراری ارتباط میان گروه‌های مختلف و شناخت فعالیت‌های مشارکتی استفاده کنیم. این بستر روندمحور منبع الهام کار آهنگسازی پانته‌آ، خوشنویسی مریم رمضان‌خانی و تسهیل‌گری و آهنگسازی AGF و باقی افرادی‌ست که تا اینجا بخشی ازین اردوی شنیداری را تجربه کرده‌اند. 🦇

Kicking off the Audio Residency at rec-on.org

The audio residency at rec-on has created space for the exploration of collaborative work and collective artistic practice. The first informal gathering was held in June 2023 with a few members of Khamoosh and rec-on. A composition made with the Khamoosh sonic archive was discussed as the starting point, and we collaboratively landed on the idea of collective listening sessions. The idea is to create and share knowledge through listening and to connect commonalities in seemingly disparate contexts. This process-based approach has inspired us in different ways: the musical process of pantea’s work, Maryam Ramezankhani’s Persian calligraphy and the curatorial work of the sound artist and activist AGF


Refer to the poster below for information about the organised collective listening sessions. All of these sessions will be in English with the possibility of facilitation in Farsi. This was inspired by conversations about language between rec-on and Khamoosh and a book AGF shared: Translation is a Mode=Translation is an Anti-neocolonial Mode by Don Mee Choi

The second and third session will simultaneously happen in Rabt space physically, a roaming curatorial studio in Tehran. Rabt‘s projects are primarily intertwined with artistic research, with a focus on sound and sonic arts. Rabt space in Tehran is dedicated to collaborative practices with artists and collectives, including conducting workshops and curating exhibitions. Golnoosh and Sahand from Khamoosh have undertaken the moderation, production and organisation of the sessions in Tehran

کار مشارکتی بصری بین مریم و اجی بر اساس طرح خوشنویسیمجموعه‌ی از رویدادهای باهم‌شنیدن حاصل این فضای مشارکتی‌ست که همکاری ویژه‌ای بین فضاهای مختلف برقرار می‌سازد. تمامی این جلسه‌ها به انگلیسی و با امکان تسهیل‌گری به فارسی برگزار می‌شود. دو جلسه‌ی پایانی هم‌زمان در تهران با همکاری فضای رَبت شکل می‌گیرد. رَبت یک استودیوی سیار کیوریتوریال است. تمرکز عمده‌ی پروژه‌های رَبت بر پژوهش هنری با گرایش به صدا و هنرهای صوتی است. برنامه‌های فضای رَبت در تهران به فعالیت‌های گروهی اختصاص دارد و با هم کاری هنرمندها و گروه‌های مختلف به شکل کارگاه و نمایشگاه برگزار می‌شود. گلنوش و سهند از خاموش، هماهنگی، تولید و تسهیل‌گری این فضا را در تهران بر عهده گرفته‌اند.

امکان حضور در این جلسه‌ها برای همگی وجود دارد و حضور بیشتر این روند را غنی‌تر می‌کند. 👇

>  more information on collective listening sessions  <

----------


پژوهشکده
Research Lab


با سپاس از مشارکت ساشا آقابابایی، اولین نسخه‌ی آوانامه (فرهنگ واژگان صدا) ساخته شد. گروه آوانامه، ادبیات میراث شنیداری و واژگان تخصصی حوزه‌ی صدا را مطالعه و گردآوری می‏‌کند.

Thanks to Sasha Aghababei who developed the first prototype of Avanameh (meaning sound glossary) software. Avanameh is a group dedicated to the development of a sound-related glossary in Farsi and other languages and dialects spoken in Iran

----------

پژوهش هنری 
Artistic Research


خالی زمستان گذشته هم‌سفر کاتی‌وا شد و مراسم حراکاری در روستای گوران در جزیره‌ی قشم را با همکاری پنجول ضبط کرد. بعدتر با همکاری ربت در پروژه‌ای برای ساخت پادکست، کلاژی صوتی از این سفر ساخت. خالی در این پادکست روایت شخصی خودش را بازتاب داده و علاوه بر آن، تمامی صداها و اطلاعات آن را در اختیار خاموش قرار داده تا هر کس بتواند از این ماده‌ی خام با دیدگاه خودش و در بسترهای متفاوت استفاده کند.

بخشی ازین کار را در جلسه‌ی دوم با هم شنیدن (پوستر بالا) گوش خواهیم کرد و برای به اشتراک گذاشتن نتیجه‌ی نهایی پادکست خالی هیجان‌زده و مشتاقیم!


Khali partook in Kativa’s journey in the winter of 2023. Kativa is a field recorder that travels person by person throughout and possibly beyond Iran to collectively record sounds, especially those inaccessible to get documented and recorded. Khali and Panjool engaged in the traditional planting of a variety of mangrove trees, Avicennia marina, on Qeshm island in the south of Iran. This tree called Harra in Farsi became a site of recording, storytelling and later a communal space in which Khali and Golnoosh started creating a conversation based on this field trip. Khali created her narrative through a podcast creation. She has also created and shared a folder containing all field recordings named and categorized for the different members of Khamoosh to work with this raw material from diverse perspectives

We will listen to parts of this piece in the second session of the collective listening sessions (poster above), and we’re excited to share with you the final result of the podcast soon

----------


اعضای جدید 
New Members


در همکاری مشترک کریتیوکامنز و خاموش، عرفان کرمی برای ترجمۀ کردی به گروه پیوست. 

کیمیا مرادی، گرافیست و هنرمندی که به تازگی به خاموش پیوسته. کیمیا طراح تمامی پوسترهای این شماره است.

سهند اطهری و مریم رمضان‌خانی از دیگر اعضای جدید خاموش هستند که در بخش‌های همکاری با رک‌آن، ربت، صداگردی و جذب بودجه در خاموش شروع به مشارکت کرده‌اند.

از حضور این اعضای جدید خوشحالیم! همینطور سپاس‌گزار مشارکت و حضور ساشا که اولین نسخه‌ی آوانامه را طراحی کرده (بالاتر را بخوانید) و پارسا که برای ساخت سرور مستقل خاموش وارد گروه شده.

Erfan Karami, a new member of Khamoosh, Kurdish translator as part of the collaborative project with Creative Commons

Kimiya Moradi is the new graphic designer of Khamoosh who has designed all the posters within this newsletter as well.

Sahand Athari and Maryam Ramezankhani are other new members who have participated in collaboration with rec-on, Rabt, soundwalk group and fundraising

We are happy for these new members. Also thanks to Sasha who developed the first prototype of Avanameh software (read above) and Parsa who is working on building servers and independent infrastructure for Khamoosh

----------


Posted